• pl
  • en

Organizacyjne

W tym miejscu są udostępniane przede wszystkim informacje dotyczące terminów zaliczeń, ale mogą się też pojawiać inne ogłoszenia organizacyjne, jeśli np. zajdzie potrzeba odrabiania części godzin z danego przedmiotu w innym, niż przewidywany, terminie lub zamiany terminów tygodnia A i B w przypadku wykładów odbywających się co dwa tygodnie.

Wykaz tygodni dydaktycznych obowiązujących na Wydziale Prawa i Administracji znajduje się na stronie internetowej WPiA w zakładce Strefa Studenta, Rozkłady zajęć, Studia stacjonarne: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/strefa-studenta/rozklady-zajec/studia-stacjonarne/wykaz-tygodni-dydaktycznych

Zajęcia z przedmiotu Biurotechnika dla grupy B-4 studiów stacjonarnych zostają przeniesione na czwartki, od godziny 8.00 i odbywać się będą w sali 24 przy ul. Ofiar Getta.

Odrabianie zajęć z Biurotechniki z dnia 1 października na studiach stacjonarnych odbędzie się w środę, 30 października, w godzinach 9.45-13.00 w sali 25 przy ul. Ofiar Getta.