• pl
  • en

Organizacyjne

Uwaga: zajęcia w dniu 21 maja są odpracowane w ramach elearningu z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej. 28 maja odbędzie się wykład z przedmiotu Kierowanie w administracji publicznej.

Uwaga: następne zajęcia z przedmiotu ogólnouczelnianego Strategiczne zarządzanie rozwojem odbędą się 30 maja.

W tym miejscu są udostępniane przede wszystkim informacje dotyczące terminów zaliczeń, ale mogą się też pojawiać inne ogłoszenia organizacyjne, jeśli np. zajdzie potrzeba odrabiania części godzin z danego przedmiotu w innym, niż przewidywany, terminie lub zamiany terminów tygodnia A i B w przypadku wykładów odbywających się co dwa tygodnie.

Wykaz tygodni dydaktycznych obowiązujących na Wydziale Prawa i Administracji znajduje się na stronie internetowej WPiA w zakładce Strefa Studenta, Rozkłady zajęć, Studia stacjonarne: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/strefa-studenta/rozklady-zajec/studia-stacjonarne/wykaz-tygodni-dydaktycznych

Terminy czatów w ramach e-learningu dla studentów studiów niestacjonarnych:

8 maja od godz. 18.30 (3 godziny dydaktyczne)

15 maja od godz. 19.00 (2 godziny dydaktyczne)

Uwaga: W przypadku rozwiązywania zadań w ramach kursu e-learningowego należy pamiętać, aby rozwiązywać również zadania dodatkowe, jeśli są na stronie zadaniowej (tzn. posiadają przycisk „ok”), aby nie zaniżać wyników zaliczenia. Należy jednak pamiętać, aby nie przyciskać przycisku „ok” przed udzieleniem odpowiedzi, ponieważ w części pytań liczba prób jest ograniczona i przyciskając przedwcześnie przycisk sprawdzenia odpowiedzi można zablokować możliwość udzielenia odpowiedzi prawidłowej. W przypadku krzyżówki należy odpowiedzi wpisywać małymi literami a w przypadku, gdyby odpowiedź zawierała dwa wyrazy – należy wpisać je łącznie, bez przerwy między nimi.

W przypadku problemów technicznych można kierować pytania bezpośrednio do administratora platformy e-learningowej, pana Norberta Skopa, na adres e-mail: norbi@ur.edu.pl.

Terminy zerowe dla II roku administracji I stopnia studia niestacjonarne:

1. kierowanie w administracji publicznej – 12 maja, od godziny 14.00 (test + przyniesienie odpowiedzi na pytanie opisowe)

2. podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej – 9 czerwca od godziny 10.00 (test)