• pl
  • en

W marcu 2004 roku uzyskałam tytuł magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od października 2004 roku rozpoczęłam pracę na tym Wydziale jako asystent w Zakładzie Nauki Administracji.
W styczniu 2008 roku, uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.
Od marca 2008 roku pracowałam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Katedrze Nauki Administracji (obecna nazwa – Zakład Nauki o Administracji) na stanowisku adiunkta, a od 1 października 2019 do 29 lutego 2020 (do czasu rezygnacji) na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktyczno-badawczych.
W październiku 2012 roku odbyłam staż krajowy na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii a we wrześniu 2015 roku uczestniczyłam w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Kalifornijskim Los Angeles, School of  Law w Stanach Zjednoczonych. W październiku 2018 roku ponownie odbyłam trzytygodniowy staż na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Natomiast w kwietniu 2019 roku przebywałam na Słowacji na Uniwersytecie w Koszycach (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Training.

Jestem autorką (lub współautorką) ponad 50 publikacji, w tym autorką monografii nt. Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, liczącej 247 stron, jednym z autorów i współredaktorem monografii Administracja niewładcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, liczącej 216 stron, a także autorką podręcznika Procesy kierowania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, liczącego 284 strony oraz współautorką i redaktorem naukowym podręcznika Biurotechnika w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, liczącego 195 stron.
Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji  Administracja niewładcza  Procesy kierowania w administracji publicznej  Biurotechnika w administracji publicznej

Uczestniczyłam też w wielu konferencjach naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym, oraz współorganizowałam dwie konferencje, w tym jedną o zasięgu międzynarodowym.

Pełny wykaz publikacji (Kliknij)
Wykaz udziału w konferencjach (Kliknij)