• pl
  • en

Uwaga: ze względu na odgórne wytyczne dotyczące tematyki seminarium wszystkie tematy prac powinny mieścić się w zakresie nauki administracji (a więc już nie – prawa administracyjnego). Nie ma to wpływu na zakres zagadnień do egzaminu dyplomowego.

Wskazówki dla seminarzystów (w wersji poprawionej!) dotyczące sposobu pisania prac dyplomowych znajdują się tutaj.

Polecam również publikację autorstwa J. Bocia pt. Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994. Wypis najważniejszych zagadnień z tej książki znajduje się tutaj. Proszę zwłaszcza zwrócić uwagę na elementy wstępu i zakończenia.

Praca powinna odpowiadać technicznym zasadom pisania pracy dyplomowej obowiązującym na Wydziale Prawa i Administracji UR – więcej szczegółów Uchwała nr 13 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 listopada 2015 r.w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca dyplomowa oraz szczegółowych  zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Uwaga: uchwała z listopada 2015 r. zastąpiła dotychczas obowiązującą uchwałę w sprawie technicznych wymogów pisania prac dyplomowych z 2013 r. Ponadto uchwałą nr 1/4/2017 zmieniono załącznik do uchwały nr 13 z 2015 r. (zmiana dotyczy wyglądu strony tytułowej). Treść załącznika dostępna jest na stronie internetowej Wydziału oraz tutaj: załącznik 1.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego znajdują się tutaj.